ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü 14.02.1947 yılında kurulmuştur. Başlangıçtan itibaren İşletme Müdürlüğü Merkezi Çatalcadır.
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli sınırları içindeki Çatalca İlçesinde kurulmuştur. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Küçükçekmece, Arnavutköy, güneyinde Marmara Denizi, batısında Marmara Ereğlisi, Saray, Çerkezköy ilçeleriyle çevrilidir.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne yaklaşık 60 Km. mesafededir. İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 şeflik vardır. Bunlar; Binkılıç, Çatalca, Çayırder, Çiftlikköy, Durusu, Istranca, İnceğiz, Karacaköy, Sayalar, Silivri, Terkos ve Yalıköy Orman İşletme Şeflikleri ile Kadastro Mülkiyet Şefliğidir. Çatalca Orman İşletme Şefliği ve Kadastro Mülkiyet Şefliğinin kuruluşu İşletme merkezinde, diğer şefliklerin kuruluş merkezi köy ve beldelerdedir. Ayrıca İşletmemiz çatısı altında Milli Parklar Şefliği de hizmet vermektedir.
İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahası içinde; 8 İlçe, 46 adet 31. Madde köyü ve 3 adet 32. Madde kapsamında belde (Mahalle) bulunmakta olup toplam 57 adet yerleşim birimi mevcuttur.
 
Topografik Yapısı:  Çatalca İşletmesi 27 58 28 –28 45 39 Doğu Boylamları,40 57 44 – 41 35 09 Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.
Çatalca Orman İşletmesinin kuzeyinde Istranca dağlarının Kayın-Meşe karışık ormanlarıyla kaplı kısımları yer alır. Güneye doğru inildikçe arazi dalgalı yayvan tepeli bir şekil alır ve araya geniş tabanlı vadiler girer.
Bölge coğrafi ve iklim bakımından Marmara Bölgesi içinde yer alır. Ancak; geniş bir saha olduğundan iç kısımlarda yazları sıcak ve kurak, Karadeniz’e bakan yamaçlar yağışlı ve serin geçer. Kışları iç kısımlar daha soğuk, sahile bakan kısımlar iç kısımlara nazaran ılımandır. Marmara İkliminin genel özelliği; nispeten hafif yaz sıcaklığı, oldukça soğuk kışlar, kar yağışı normal, don daha sıktır. Nispi nem ve bulutluluk daha azdır.