EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, 2011 yılında Edirne ve Uzunköprü Şeflikleri olmak üzere Edirne ilinde kurulmuştur.
Müdürlüğümüz, Edirne ili​'nin Uzunköprü, Lalapaşa, Havsa, Süleoğlu ve Meriç ilçelerini kapsayacak şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.
İşletme Müdürlüğümüz zamanla oluşan gelişmeler sonucu gerek silvikültür ve koruma, gerekse ormancılık faaliyetlerinin ve hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2 adet İşletme Şefliği ve 4 toplu koruma merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluş alanımızda; 5 ilçe, 3 belde, 75 adet 31. madde, 24 adet 32. madde orman köyü ve 109 adet orman dışı köy olmak üzere toplam 208 adet köy bulunmaktadır.
Topografik Yapısı: Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer almaktadır. Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Karasal iklim hakimdir ve denizden yüksekliği 41 metredir. Şehir merkezi Yunanistan'a 7 km, Bulgaristan'a 17 km uzaklığındadır. Karasal bir iklime sahiptir. Kışlar, Akdeniz iklimi etkisini gösterdiği zamanlarda ılık ve yağışlı, kara iklimi etkisini gösterdiğinde de sert ve yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, bahar dönemi yağışlıdır. İlde en sıcak aylar, Haziran, Temmuz, Ağustos en soğuk aylar ise Aralık ve Ocaktır. Yaz ayları ortalama sıcaklığı ise 23,4 C dir. İlin önemli akarsularından olan Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerinin debileri Mart-Nisan aylarında yoğun yağışlara bağlı olarak maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Yaz aylarında da normal debilerini muhafaza etmektedir. Yörenin en önemli tarım potansiyeli olan çeltik ekim ve sulama zamanlarında ise nehir debileri en az seviyeye ulaşmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 13,4 °C, en yüksek sıcaklık 41,5 °C Temmuz ayında, en düşük sıcaklık 22,2 °C Ocak ayında gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama yağış miktarı 585,9 mm ve yıllık ortalama nispi nem % 70'dir.
Personel durumu: İşletme Müdürlüğümüz, Edirne merkezde 1 adet İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ile Uzunköprü ilçesinde de 1 adet İşletme Şefliği olmak üzere 3 adet müstakil şeflikten oluşmaktadır. İşletme Müdürlüğümüzde 1 adet İşletme Müdürü, 1 adet İşletme Müdür Yardımcısı, 2 adet İşletme Şefi, 1 adet ATM Şefi, 3 adet Mühendis, 1 adet Tekniker, 7 Orman Muhafaza Memuru, 6 adet Memur, 1 adet Hizmetli, 17 adet Daimi İşçi, 18 adet Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 22 adet memur ve 35 adet İşçi bulunmaktadır.