KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

krk.jpg


Orman İşletme Müdürlüğümüz 04.06.1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Kuruluş Yasasına göre 1944 yılında kurulmuştur. Başlangıçtan itibaren Orman İşletme Müdürlüğümüzün Merkezi Kırklareli’dir.

Orman İşletme Müdürlüğümüz, Kırklareli İli sınırları içinde kurulmuştur. Orman İşletme Müdürlüğümüzün kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Bulgaristan, Demirköy ve Vize İlçeleri, güneyinde Tekirdağ İli ve batısında ise Edirne İli bulunmaktadır.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne yaklaşık 200 Km. mesafededir.  Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kırklareli Orman İşletme Şefliği, Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği, Pınarhisar Orman İşletme Şefliği, Dereköy Orman İşletme Şefliği, Kirazpınarı Orman İşletme Şefliği, Gülbaba Orman İşletme Şefliği, Kayalı Orman İşletme Şefliği, Balkan Orman İşletme Şefliği, Mahyadağ Orman İşletme Şefliği, Topçukaya Orman İşletme Şefliği, Aziziye Orman İşletme Şefliği, Üsküp Orman İşletme Şefliği ve Kofçaz Orman İşletme Şefliği olmak üzere 13 adet İşletme Şefliği bulunmaktadır. Ayrıca Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile Kadastro ve Mülkiyet Şefliği de mevcuttur. Kırklareli Orman İşletme Şefliği, Üsküp Orman İşletme Şefliği, Balkan Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile Kadastro ve Mülkiyet Şefliği’nin kuruluş merkezleri İşletme Müdürlüğümüz merkezinde, diğer İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezleri köy ve ilçelerdedir.

Orman İşletme Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içinde; 1 İl, 5 İlçe, 43 adet 31. madde köyü, 46 adet 32. madde köyü ve 3 adet 32. madde kapsamında belde bulunmakta olup toplam ormanla ilgili 92 adet yerleşim birimi mevcuttur. 

Topografik Yapısı:  Orman İşletme Müdürlüğümüz, Greenwich'e göre 26°52’48’’ ile 27°41’37’’ Doğu Boylamları, Ekvatora göre 42°06’16’’ ile 41°13’31’’ Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.

Orman İşletme Müdürlüğümüzün kuzeyinde ve kuzey doğusunda Yıldız dağlarının Kayın-Meşe karışık ormanlarıyla kaplı kısımları yer alır. Trakya’nın en yüksek noktası Mahya dağı (1.031 mt.) buradadır. Güney - Güneybatıya doğru inildikçe arazi dalgalı yayvan tepeli bir şekil alır ve araya geniş tabanlı vadiler girer.

İklim farklılık göstermektedir. Yıldız dağlarının kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Yazlar serin, kışlar soğuktur. Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı az olup, yıllık ortalama yağış miktarı 800 mm - 900 mm civarındadır. İç kesimler de ise karasal iklim görülmektedir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geçmektedir. Yaz ve Kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı yüksektir. Yıllık ortalama yağış 600 mm - 700 mm civarındadır. Yıldız dağlarının güney eteğinde bulunan Kırklareli merkezinde ise karasal iklim hakimdir. Her mevsim yağış almakla birlikte, yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13°c, düşen yağış ortalaması ise yaklaşık 570 mm civarındadır.

Personel durumu: Orman İşletme Müdürlüğümüzde; 1 adet İşletme Müdürü, 2 adet İşletme Müdür Yardımcısı, 9 adet İşletme Şefi, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefi, 3 adet Mühendis, 1 adet Sayman, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen, 18 adet Orman Muhafaza Memuru, 10 adet Memur, 1 adet Hizmetli, 2 adet Sözleşmeli Orman Mühendisi, 1 adet Sözleşmeli Avukat, 21 adet Orman Muhafaza Memuru, 6 adet Sözleşmeli Memur ve 18’si daimi 31’i mevsimlik içi olmak üzere 49 adet İşçi görev yapmaktadır.​