Ekler
  
  
Metin
  
İstanbul'un Yüzölçümünün %47'lik kısmını orman alanları oluşturur.