Fidanlık Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

Programlar çerçevesinde; Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, suni gençleştirme, erozyon kotrolu ve peyzaj düzenlenme çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü orman ağacı fidanlarını üretmek, dağıtımını ve satışını yapmak,
  • Orman ağaçları ile süs bitkileri tohum ve çeliklerini üretmek ve saklamak,
  • Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili olarak Zirai karantina yönetmenliğinde verilen görevleri yapmak,
  • Özel orman fidanlığı kuruluş raporlarını incelemek ve uygulamalarını kontrol etmek
  
  
  
  
+90 212 226 10 28+90 212 226 10 57