ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Orman Bakanlığı makamının 29.04.1999  tarih ve 16 sayılı olurları ile kurulmuş 01.11.1999 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak  faaliyete başlamıştır. İşletme Müdürlüğümüzün kuruluş Merkezi İstanbul İlinin Şile İlçe merkezinde daha önce Şile Orman İşletme Şefliği ve hizmet evi binası olarak kullanılan yerdir. 22 Mart 2013 Tarihinde Kumbaba Mahallesi Uygur Sokak No:11’de bulunan yeni idare binasına taşınmıştır. İşletme Müdürlüğümüze bağlı 5 İşletme Şefliği mevcut olup, bunlar Şile, Ağva, Sahilköy, Yeşilvadi ve Mercanköşk Orman İşletme Şeflikleridir. Ayrıca Kadastro Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır. Şile Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul İli, Şile İlçesi sınırları içerisinde kurulmuştur. Kuzeyinde Karadeniz, Güney ve Doğusunda Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü  Batısında Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir.
Şile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 Adet İşletme Şefliği olup bunlar; Ağva İşletme Şefliği Ağva'da, Sahilköy, Şile, Yeşilvadi ve Mercanköşk Orman İşletme Şeflikleri Şile Merkezde Şile Orman İşletme Müdürlüğümüzde konuşlandırılmıştır. Kuruluş sınırları içerisinde 1 İlçe ve  57 Adet Köy vardır. Nüfus sayısı Belediye toplamı 13285, 57 adet Köyler toplamı 19162 nüfus olmak üzere İşletme Şefliği sınırları içerisinde Toplam 32447 nüfus bulunmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 16606 Adet 31. Madde köy nüfusu bulunmaktadır. Ancak yaz aylarında özellikle hafta sonlarında nüfus 40.000-50.000 civarına yükselmektedir.
Topoğrafik Yapısı: Şile Orman İşletme Müdürlüğünün Kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır.  Güneye doğru yükselen bir topografya mevcuttur. Belli başlı tepeler Kavşak T., Sivriburun T.,   Sivri T., Harmancı T., Doğan Yuvası T. (Yangın Gözetleme Kulesinin bulunduğu Tepe), Karaburun T., Gürgencik T., Fırınbayırı Tepesidir. Şile İlçesindeki başlıca akarsular şunlardır;  Türsil Nehri (Şile Suyu), Kabakoz Dere, Göksu Deresi, Ağva Deresi (Yeşilçay).
Kültürel Varlıklar: Şile tarihi M.Ö. 12.000-6.000’lere kadar inen bir yerleşim birimidir. İlçede 13.yy. Bizans eserleri mevcut olup, Şile Feneri, Şile Kalesi, Sarıkavak Kalesi, Heciz Kalesi, Çamlık Tabyası, Hanıksuyu Çeşmesi, Osmanlı Hamamı, Şile Kilise Kalıntısı, Vaftiz Yeri, Lahit Mezarları ve Papazın çeşmesidir.
  
  
  
  
  
  
Toplam= 51.866,60Toplam= 7.961,20Toplam= 59.827,80Toplam= 18.558,80Toplam= 78.386,60
AĞVA
10.535,30
2.489,20
13.024,50
7.887,50
20.912,00
SAHİLKÖY
10.597,90
1.064,20
11.662,10
2.812,90
14.475,00
ŞİLE
7.951,60
1.258,40
9.210,00
3.598,60
12.808,60
YEŞİLVADİ
12.017,90
1.455,00
13.472,90
1.144,90
14.617,80
MERCANKÖŞK
10.763,90
1.694,40
12.458,30
3.114,90
15.573,20
  
  
  
  
+90 216 711 22 27 / 0216 711 34 94+90 216 712 23 25 / 0216 738 40 38