KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü 04.06.1937 tarih ve 3204 sayılı Orman genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Kuruluş Yasasına 1944 yılında kurulmuştur. Başlangıçtan itibaren İşletme Müdürlüğü Merkezi Kırklareli’dir.
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli İli sınırları içinde kurulmuştur. Orman İşletme Müdürlüğünün kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Bulgaristan, Demirköy ve Vize İlçeleri, güneyinde Tekirdağ, batısında Edirne bulunmaktadır.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne yaklaşık 200 Km. mesafededir. İşletme Müdürlüğüne bağlı Kırklareli Orman İşletme Şefliği, Lüleburgaz orman İşletme Şefliği, Pınarhisra Orman İşletme Şefliği, Üsküp Orman İşletme Şefliği, Dereköy Orman İşletme Şefliği, Kirazpınar Orman İşletme Şefliği, Değirmendere Orman İşletme Şefliği ve Kofçaz Orman İşletme Şefliği olmak üzere 8 adet işletme şefliği vardır. Ayrıca Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile Kadastro ve Mülkiyet Şefliği de mevcuttur. Kırklareli ve Üsküp Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile Kadastro ve Mülkiyet Şefliğinin kuruluşu İşletme merkezinde, diğer şefliklerin kuruluş merkezleri köy ve ilçelerdedir.
İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahası içinde; 1 İl 5 İlçe, 43 adet 31. Madde köyü,46 adet 32. Madde Köyü ve 3 adet 32. Madde kapsamında belde bulunmakta olup toplam ormanla ilgili 92 adet yerleşim birimi mevcuttur. 
Topografik Yapısı:  Kırklareli Orman İşletmesi Greenwich'e göre 26°52’48’’ ile 27°41’37’’ Doğu Boylamları, Ekvatora göre 42°06’16’’ ile 41°13’31’’ Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.
Kırklareli Orman İşletmesinin kuzeyinde ve kuzey doğusunda Yıldız dağlarının Kayın-Meşe karışık ormanlarıyla kaplı kısımları yer alır. Türkiye Trakyası’nın en yüksek noktası Mahya dağı (1031 mt) buradadır. Güney–Güneybatıya doğru inildikçe arazi dalgalı yayvan tepeli bir şekil alır ve araya geniş tabanlı vadiler girer.
İklim farklılık göstermektedir. Yıldız dağlarının kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Yazlar serin, kışlar soğuktur. Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı az olup, yıllık ortalama yağış miktarı 800mm–900mm civarındadır. İç kesimler de ise karasal iklim görülmektedir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geçmektedir. Yaz ve Kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı yüksektir. Yıllık ortalama yağış 600mm–700mm civarındadır. Yıldız dağlarının güney eteğinde bulunan Kırklareli merkezinde ise karasal iklim hakimdir. Her mevsim yağış almakla birlikte, yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13°C, düşen yağış ortalaması ise yaklaşık 570mm civarındadır.
Personel durumu: İşletme Müdürlüğümüzde, 15 Teknik Eleman (Orman Mühendisi) 29 Orman Muhafaza Memuru ve muhtelif pozisyonlarda 14 Memur ile, 24’ü mevsimlik 39’u daimi işçi olmak üzere toplam 63 İşçi görev yapmaktadır.
  
  
  
  
  
  
Toplam= 76.968,50Toplam= 33.470,00Toplam= 110.438,50Toplam= 344.564,00Toplam= 455.002,50
DEREKÖY
7.800,00
1.136,50
8.936,50
2.267,00
11.203,50
KIRKLARELİ
17.009,50
9.709,50
26.719,00
99.479,00
126.198,00
KOFCAZ
6.384,50
6.000,00
12.384,50
16.147,50
28.532,00
PINARHİSAR
11.038,00
4.438,00
15.476,00
32.720,50
48.196,50
DEĞİRMENDERE
10.681,50
2.081,00
12.762,50
6.474,00
19.236,50
KİRAZPINAR
10.261,00
884,50
11.145,50
2.183,50
13.329,00
LÜLEBURGAZ
4.055,00
5.415,50
9.470,50
171.182,00
180.652,50
ÜSKÜP
9.739,00
3.805,00
13.544,00
14.110,50
27.654,50
  
  
  
  
+90 288 214 30 68+90 288 214 30 68