28.04.2022
İstanbul İli Risk Azaltma Planı (İRAP) Öncelikli Eylemler

​İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları tamamlanarak valilik makamının oluru ile yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla; İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile anılan planda Orman Bölge Müdürlüğünün sorumlu ve destekleyecek eylemlerini içeren tablolar şunlardır:

  

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SORUMLU  EYLEMLERİ (11 Eylem)

    
 

 

PLAN NO

 

EYLEM

 

AFET TÜRÜ

 

SORUMLU

KURUM

 

DESTEKLEYECEK KURUM

 

 

 

DÖNEMİ

 

 

1

 

34-A1-H13-E5

 

Şehrin ormanla yoğun şekilde iç içe geçmiş bölgeleri başta olmak üzere, vatandaşlar tarafından günübirlik kullanılan ağaçlandırılmış / ağaçlandırılacak bölgelerde, çam türleri yerine, yangına ve yanmaya dayanıklı türler ve örtü bitkilerinin kullanımı / değişimi / dikimi planlanacak ve gerçekleştirilecektir.

 

 

Yangın

 

İstanbul Orman Bölge Müd.

 

 

2022-2027

 

2

A1-H2-E1Ormanlarda yeni yangın yolları yapılarak, mevcut yolların bakım ve denetimi, afet tahliye yolu olabilecek standartlara uygun şekilde yapılacaktır.        Yangınİstanbul Orman Bölge Md.1-Tarım ve Orman İl Müd.2022-2023

 

3

A1-H2-E2Yaz aylarında; mesire yerleri ile ormanlık alanlarda yapılan piknik vb. faaliyetler yıllık hazırlanacak denetim programları kapsamında hassasiyetle denetlenecektir.

 

Yangın

 

İstanbul Orman Bölge Müd.

1-AFAD  İl Müd.

2- Jandarma İl.Md.

 

Sürekli

 

4

 

A1-H9-E5

Orman alanlarına ve Endüstriyel Tesislere yakın yerlerde bulunan tarihi alanların ve yapıların oluşabilecek yangınlardan, etkilenmemesine yönelik koruyucu önlemler alınacaktır.Endüstriel   Kazalar/ KBRN Kazaları

 

İstanbul Orman Bölge Müd.

1-Kültür ve Tur.İl.Md.

2-Çevre, Şehir. ve İklim Değ.  İl Müd.

 

Sürekli

 

5

A1-H15-E3Orman Yangınlarına yönelik gözetleme tedbirleri arttırılarak erken uyarı sistemleri devreye sokulacaktır.

 

Yangın

İstanbul Orman Bölge Müd. 

2022-

2024

 

 

6

 

 

A2-H2-E15

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü birimleri tarafından okullar, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları, orman sınır sakinleri, avcı, çiftçi, çoban vb. hedef kitlelere yönelik yapılan orman yangınlarını önleme eğitim faaliyetleri her yıl %25 oranında artırılacaktır.

 

 

 

Yangın

 

 

İstanbul Orman Bölge Müd.

1-İBBB

2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

2022-

2026

 

 

7

 

A2-H6-E53

Ana karayolları güzergâhlarına alternatif oluşturma kabiliyetlerine binaen,  Afet Yönetim Kapasitesine katkı sağlayacak olan orman içi yollar, Plan/Tasarım/Oluşturma süre/İşleyiş eylem planları hazırlanarak afet anında ihtiyaç duyulması Durumun da kullanılacaktır.

 

Tüm

Afetler

 

İstanbul Orman     Bölge Müd.

 

 

 

2022

 

8

A2-H6-E70Orman yangını riski yüksek ve ihtiyaç olan yerlerde betonarme yangın havuzlarının sayısı arttırılacaktır.

 

Yangın

İstanbul Orman   Bölge Müd. 

   2022-

2026

 

9

A2-H6-E71Orman yangını riski taşıyan alanlar- da YARDOP Projeleri uygulanacaktır.

 

Yangın

İstanbul Orman Bölge Müd. 

2022-

2026

 

10

 

A4-H3-E3

Orman yangınlarına müdahale edecek personele düzenli olarak eğitim verilerek tatbikatlar yaptırılacaktır.

 

Yangın

İstanbul Orman Bölge Müd.

 

 

1-İstanbul İtfaiye

Daire Başkanlığ

 

 

Sürekli

 

11

A4-H3-E4Orman yangın riski yüksek olan bölgelerde müdahale ekip sayısının arttırılması sağlanacaktır.

 

Yangın

İstanbul Orman Bölge Müd.1-İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı

 

Sürekli

  

 

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEYECEK EYLEMLERİ (6 Eylem)

    

 

1

 

A1-H11-E6

 

Ormanlık bölgelerden geçen enerji nakil hatlarının, orman yangınlarını engellemeye yönelik periyodik bakımları yapılacak ve sürekli kontrolü sağlanacaktır.

 

 

Yangın

 

TEİAŞ,

TEDAŞ, AYEDAŞ,

     BEDAŞ

 

 

İstanbul Orman

Bölge Müdürlüğü

 

 

Sürekli

 

 

2

 

A1-H11-E8

 

Enerji nakil hatlarının altındaki ağaçların kesimi ve bitki örtüsü temizliği, bakımları yapılacaktır.

 

Yangın

 

BEDAŞ,

AYEDAŞ

 

 

İstanbul Orman

Bölge Müdürlüğü

 

2022-2023

 

 

3

 

 

A1-H14-E8

 

Park ve peyzaj düzenlemelerinde, iklim değişikliği göz önüne alınarak toprak yapısına uygun ağaç vb. bitkiler seçilecektir.

 

Meteoroljik ve İklimDeğişikliği

Kaynaklı Afetler

 

Çevre, Şehir.

Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

 

 

İBBB, İlçe Belediyeleri,

İstanbul Orman Bölge Müd.,

İl Tarım ve Orm.Md

 

 

 

Sürekli

 

4

 

 

A2-H6-E68

 

Orman yangınlarına karşı yerleşim sınır kesitleri çeperi öncelikli olmak üzere yüzey örtü temizliğinin yapılması, yangın kulelerinin aktif hale getirilmesi ve kameralar ile güçlendirilmesi sağlanacaktır.

 

 

 

Tüm

Afetler

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

 

 

2022

 

 

5

 

 

 

 

A2-H8-E11

 

 

Tüm afetlere yönelik hakkında görsel ve yazılı medyada ve sosyal medyada platformlarında bilinçlendirme kampanyaları arttırılacaktır.

 

 

Deprem

 

AFAD İl

Müdürlüğü

AFAD İl Müdürlüğü, TRT, İstanbul Orman Bölge Müd, Medya Kur.

 

 

Sürekli

 

 

6

 

A4-H3-E2

 

Şehir ve orman yangınlarına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara eğitim verilerek tatbikatlar yılda en az 1 kere düzenlenecektir.

 

 

Yangın

 

İstanbul İtfaiye

Daire Başkanlığı

 

AFAD  İl Müd.

İstanbul Orman

Bölge Müd.

 

 

 

 

Sürekli

 

 


Yazdır