Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
17.06.2020
Geçici İşçi Alımı İlanı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi Duyurusu

Geçici İşçi Alımı İlanı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi Duyurusu
Orman Genel Müdürlüğümüzün 05.06.2020 tarih ve 1125292 Sayılı emirleri ile 5 Ay 29 Gün süre çalışmak üzere Bölge Müdürlüğümüze bağlı İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne İli dahilindeki İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilecek olan geçici işçi adaylarına ait kura çekimi 25.06.2020 Perşembe günü saat 14;00’de Noter huzurunda Bölge Müdürlüğümüz Fatih Ormanı Kampüsü Helikopter Pisti adresinde çekilmiş olup, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne İllerine ait Asil ve Yedek Listeler Ek’te yayınlanmıştır.
Asil ve Yedek Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 01.07.2020 – 05.07.2020 tarihleri arasında elektronik ortam taramak ve eklemek suretiyle istanbulobm@ogm.gov.tr  adresine mail olarak gönderebilecekleri gibi elden de bölge müdürlüğümüze teslim edebileceklerdir.
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE BELGE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREREN HUSUSLAR:
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu kişilerin yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1.      Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2.      Adli Sicil Kaydı (E-Devlet siteminden alınacaktır)
3.      Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet siteminden alınacaktır)
4.      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
5.      Yerleşim Yeri (İkematgah) Adres Belgesi (E-Devlet siteminden alınacaktır)
 
Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz istanbulobm.gov.tr web sayfasının  Duyurular bölümünde 06.07.2020 Pazartesi günü ilan edilecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
 
 
1-      İstanbul İli Asil ve Yedek Aday Liste
2-      Tekirdağ İli Asil ve Yedek Aday Liste
3-      Kırklareli İli Asil ve Yedek Aday Liste
4-      Edirne  İli Asil ve Yedek Aday Liste
 
 

Yazdır