Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
19.01.2017
2017/1 - ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ROTASYON İŞLEMLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 19.08.2015 tarih ve 1792923 sayılı emirleriyle Orman Muhafaza Memurlarının Bölge içi atama yetkisi Bölge Müdürlükleri uhdesine verilmiş olup, yine Genel Müdürlüğümüzce 2017 yılı Orman Muhafaza Memurlarının Bölge Müdürlüğü içi ve Bölge Müdürlükleri arasında yapılacak tayinler için izlenecek ekte bulunan takvim gereğince,
20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Orman Muhafaza Memurları toplamda; aynı şeflik bünyesinde beş, aynı müdürlük bünyesinde on yıldan fazla görev yapamaz.” denildiğinden;
Bölge Müdürlüğümüz İşletme Müdürlüklerine bağlı Orman İşletme Şefliklerinde çalıştırılacak Orman Muhafaza Memurlarının sayısını gösteren Standart Kadro cetveline göre %70 doluluk oranı gözetilerek atama yapılacak birimler ile atama yapılacak Orman Muhafaza Memuru sayısını gösteren liste ve yapılacak olan 2017 yılı Orman Muhafaza Memurlarının Rotasyon Listesi ekte yayımlanmıştır.
İlan olunur.

Yazdır