Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20.03.2018
Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personelin Sınav Sonucu

01.01.2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ doğrultusunda sınava girmeye hak kazananlar ile kazanamayanlara ait kesin liste 02.03.2018 tarihinde https://istanbulobm.ogm.gov.tr adresinde ilan edilmiş idi.

 

Bu çerçevede; ilgili KHK kapsamında başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan personeller 13-14/03/2018 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğümüzde sözlü sınava tabi tutulmuş olup sonucunda başarı durumunu gösterir sınav sonuç listesi aşağıda yer alan Ek-1 cetvelde gösterilmiştir.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.03.2018​


Yazdır