27.10.2020
İstanbul Ormanları Uzun Vadeli Yangın Önleme Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Avrupa Sivil Savunma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edilen ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğümüzce yürütülecek olan “İstanbul Bölgesi Ormanları İçin Uzun Vadeli Bir Orman Yangını Önleme Çerçevesinin Geliştirilmesi- Development of a Long -Term Wildfire Prevention Framework for İstanbul Forest Region” projesinin açılış toplantısı 27 Ekim 2020 tarihinde uzaktan erişim bağlantısı ile yapıldı.
Projenin açılış toplantısına OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Avrupa Birliği DG ECHO Temsilcisi Marcin Pater, İÜC Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Yusuf Serengil, OYM Şube Müdürü İkram Çelik, Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürleri, AFAD temsilcisi katıldı.
Bölge Müdürümüz Yusuf Şahin projenin açılış konuşmasında: "İstanbul ilimizde yerleşim ile orman alanları içiçe olduğundan ve son yıllarda yangın sayısında artış gözlendiğinden projede pilot alan olarak belirlendi. Adalar ise İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınları açısından kritik ve riski yüksek bir bölgemiz;  Bitki örtüsü iğne yapraklı tür ağırlıklı, yoğun bir turizm baskısı altında ve yangına müdahale yönünden zorluklar içermekte. Bu proje ile yangınların nedenini araştırarak faillerin tespitinde katkı sağlayacak en az 10 kişinin eğitimi de yapılacaktır. Bu kişiler bizim için bir nevi ‘Yangın Dedektifi’ olacaktır. Ayrıca İstanbul'da 2021-2030 dönemi için ‘Yangın Önleme Uzun Vadeli Eylem Planı’ ile ilgili tüm paydaşların katılımıyla ve cinsiyet eşitliğini gözeterek uzun vadeli yangın önleme strateji ve planı hazırlanması hedefleniyor. Bir yıl sürede tamamlanacak olan projenin ülkemize ve orman teşkilatımıza hayırlı olmasını gönülden diliyorum.” dedi.
DİEA Dairesi Başkanı Mehmet Koç:”İstanbul için uzun dönemde orman yangınlarını önleme amaçlı bu projeye AB özel bir bölüm ayırdı, yangınlarla mücadelede teknik bilgi çok önemli, asıl hedefimiz yangınların çıkmasını önlemektir. İstanbul’un ormanları rekreasyon amaçlı kullanılıyor, orman yangınlarının % 90’ı insan eliyle çıkıyor. Bu proje bir ilk olacak ve projenin çıktıları diğer bölgelerimize örnek teşkil edecek. AFAD tarafından da takibi yapılan projemizin ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyor, projede görev alacak meslektaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Avrupa Birliği DG ECHO temsilcisi Marcin Pater:” Geçtiğimiz 30 yılda orman yangınlarının ve zararlarının artmakta olduğunu görmekteyiz. Orman yangınlarının sosyal, ekolojik ve ekonomik boyuttaki etkileri günden güne önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği Sivil Koruma (ECHO) bu durumu hem bilimsel, hem ekonomik hem de sosyal boyutu ile incelemekte ve konuyla ilgili çalışmaları destekleyici bir rol üstlenmektedir. Projenin uzman yetiştirme ve bölgesel komşulara alternatif ve örnek bir orman yangınlarıyla mücadele yaklaşımı ve strateji geliştirmesi bakımından projeye değer veriyor ve çıktılarını önemsiyoruz” dedi.
İÜC Orman Fakültesinden Prof. Dr. Yusuf Serengil:”Yangınların önlenmesinde  stratejik olarak neler yapılıyor?. Bu projede İstanbul’un yangın yönetimi sürecinde iklim değişikliği etkilerinin de dikkate alınması gerekir” dedi.
AFAD Temsilcisi Serdar Gülerçin projesi desteklediklerini, yangınlar ve diğer afetlerle mücadelede OGM ‘nin yanında yer aldıklarını ifade etti.
OYM Şube Müdürümüz İkram Çelik,” İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yetki Sahasında Orman Yangınları İle Mücadele” konulu bir sunum yaptı.
Projenin açılış toplantısı katılımcıların katkı ve görüşleri ile sona erdi.
 

Yazdır