15.02.2021
Trüf Aşılı Meşe Fidanı Üretiminde Başarılı Sonuçlar…

Orman Genel Müdürlüğümüzün “Trüf Ormanı Eylem Planı” kapsamında Orman Bölge Müdürlüğümüz, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünde 2019 yılında “Trüf Aşılı Meşe” fidanı üretimine başlanmış,  2020 yılında 3.000 adet fidanın üretimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.  Sera ortamında, Air-poot saksılarda yetiştirilen Quercus robur (saplı meşe) ve Quercus ithaburensis (palamut meşesi) fidanlarına Tüber aestivum (Yaz Trüfü) sporları aşılanmıştır.

 Üretilen meşe fidan köklerinin mikorizal analizleri Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstütüsü Müdürlüğünce yapılmış olup,  mikroskobik incelemede Trüf mikorizalı kök oluşumunun “iyi düzeyde” gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Trüf  aşılı meşe fidanları ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğümüzde  Trüf Bahçesi tesis edilecektir.​

 

Yazdır