13.04.2021
Trakya Ormanlarındaki Kurumalar Yerine İncelendi
 

Orman Bölge Müdürlüğümüz Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri Karaçam ormanlarında görülen kurumaların yerinde görülmesi ve sorunun çözümüne yönelik yöntemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Müdür Yardımcımız Sayın Şahin Aybal’ın başkanlığındaki OZM Daire Başkan Vekili Hakan Ragıboğlu, Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan, , Marmara Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir, İÜC Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, Doç. Dr. Serdar Akburak, Araştırma Görevlisi Melih Göltaş, Silvikültür Daire Başlan Yardımcısı Yılmaz Gün, OİP Daire Başkanlığı Mühendisi Kemal Can, OZM Daire Başkanlığı Şube Müdürü Akın Emin, Biyolog Gülçin Ekemen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Funda Oskay, Silvikültür Şube Müdürümüz Selahattin Eruş,  OZM Koruma Şube Müdürümüz Ahmet Yasin Çelen, Ağaçlandırma Şube Müdür V. Onur Yılmaz,  EP Başmühendis V. Gönül Yıldırım ve Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarından müteşekkil heyet Trakya Bölgesi ormanlarımızda arazi incelemelerinde bulundu.

 

Son yıllarda yaşadığımız küresel iklim değişikliğine bağlı olarak görülen yağış düzensizlikleri, 2020-21 döneminde yaşanan kuraklık karaçamların direncinin azalmasına ve strese girmelerine yol açtığından,   böcek mantar ve diğer zararlı etmenlere maruz kalan ağaçlarda kurumaların meydana geldiği kanaatine varıldı. Araziden alınan toprak ve bitki numuneleri laboratuvarda incelenmesi ile üniversite öğretim üyeleri tarafından kurumalar hakkında detaylı rapor hazırlanacak; değerlendirmeler sonucunda ormanların geleceği ile ilgili yapılacak işlemler ve alınacak önlemler ortaya konulacaktır.

 

 

Yazdır