24.05.2021
Bölge Müdürlüğümüz, Vize Orman İşletme Müdürlüğü’nde “Silvikültür Uygulamaları Eğitim Tatbikatı” yapıldı.
 

Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan Başkanlığında yapılan eğitim tatbikatına Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nüfer Yavuz, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Hasan Ay, Vize Orman İşletme Müdürü Semih Sağdan, Vize Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ercan Bilgen, Vize Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri, Muhafaza Memurları ve orman bakım işçileri katıldı.

Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan; Yapılan eğitim ve tatbikatların bilgi ve becerilerimizin tazelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek “Hedefimiz kaliteli emval elde edip, bu sayede kar oranını artırmak ve aynı zamanda daha sağlıklı ormanlar yetiştirmektir.” dedi.

İşletme pazarlama ve silvikültür konularında eksiklikler yaşayabilirsiniz ama biz bunu usulüne uygun ideal bir şekilde yapmak durumundayız, bunun içinde bu eğitimleri verilim ki kaçırdığınız bir nokta varsa bunu yakalayalım, eksikliklerimizi tamamlayalım, özellikle silvikültür konusunda, bakımlar hususunda eksiksiz olmamız gerekiyor, ayrıca işletme pazarlama, silvikültür konularında yaptığımız eğitimlerin olmasa olmazı da iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleridir ve düzenli olarak tekrarlanması oldukça önemli olduğunu ifade eden Şahan bu eğitimin verimli olması temennisi ile katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, arazide uygulamalı olarak silvikültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi; her bir müdahale için uyulması gereken teknik esas ve usuller,  müdahalelerin zamanı ve dozu üzerinde önemli uyarılarda bulundu. Silvikültürel işlemlerden önce müdahale yapılacak sahanın coğrafi konumu, toprağın, yağışın, topografik yapının,  bonitetin nasıl tespit edileceğini ve sonrasında ağaçların kök, gövde ve dal büyüme özelliklerini tanımlayarak, uygulamaya yönelik  konulara açıklık getirdi.

İşletme Pazarlama Şube Nüfer Yavuz, üretim işlerinde standardizasyonun önemi ve kaliteli ürün üretiminin arttırılması, üretimde prim, teşvik ve engel faktörleri, üretim işlerinin yaptırılmasında mevzuat, dikili damga ve üretim iş programının belirlenmesi gibi hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Hasan Ay yapılan tatbikatta, etanın meşcereden çıkartılması esasları, genç meşcerelerde uygulanması gereken bakım tedbirleri, işletme sınıfı değişiklikleri, olağanüstü hâsılat etası raporlarının tanzim edilmesi konularında eğitim verdi.

Silvikültürün doğal gençleştirme, yapay gençleştirme, gençlik bakımı,  sıklık bakımı, kozalak verimine yönelik budama, ilk aralama bakımı ve ormanların rehabilitasyonu konularında, İşletme ve Pazarlamanın, ağaç kesme boylama, standardizasyonu konuları ile iş sağlığı - iş güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı. 

 


Yazdır