26.05.2021
Ormanlarımızın Daha Sağlıklı Ve Daha Kaliteli Büyümesi İçin Çalışıyoruz
  

Bölge Müdürlüğümüz, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Binkılıç Orman İşletme Şefliğinde Orman İdaresi Planlama, İşletme Pazarlama ile Silvikültür konularında uygulamalı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan Başkanlığında gerçekleşen eğitim tatbikatına, Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nüfer Yavuz, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürlüğü Mühendisi Hilal Yalçın, İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri, Muhafaza Memurları ve orman bakım işlerinde çalışan işçiler katıldı.

Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan:” İşletme pazarlama ve silvikültür konularında eksiklikler yaşayabilirsiniz ama biz bunu usulüne uygun ideal bir şekilde yapmak durumundayız, bunun içinde bu eğitimleri verilim ki kaçırdığınız bir nokta varsa bunu yakalayalım, eksikliklerimizi tamamlayalım, özellikle silvikültür konusunda, bakımlar hususunda eksiksiz olmamız gerekiyor, ayrıca işletme pazarlama, silvikültür konularında yaptığımız eğitimlerin olmasa olmazı da iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleridir ve düzenli olarak tekrarlanması oldukça önemlidir” dedi. Eğitimlerin iş kazalarının yaşanmaması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan,” bu eğitimin verimli olması temennisi ile katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, arazide uygulamalı olarak silvikültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi; her biri için uyulması gereken teknik esas ve usuller,  müdahalelerin zamanı ve dozu üzerinde önemli uyarılarda bulundu. Silvikültürel işlemlerden önce müdahale yapılacak sahanın coğrafi konumu, toprağın, yağışın, topografik yapının,  bonitetin nasıl tespit edileceğini ve sonrasında ağaçların kök, gövde ve dal büyüme özelliklerini tanımlayarak, uygulamaya yönelik konulara açıklık getirdi.

İşletme Pazarlama Şube Nüfer Yavuz, üretim işlerinde standardizasyonun önemi ve kaliteli ürün üretiminin arttırılması, üretimde prim, teşvik ve engel faktörleri, üretim işlerinin yaptırılmasında mevzuat, dikili damga ve üretim iş programının belirlenmesi gibi hususlar hakkında bilgiler verdi.

Orman İdaresi Planlama Şube Müdürlüğü Mühendisi Hilal Yalçın Hasan Ay yapılan tatbikatta, etanın meşcereden çıkartılması esasları, genç meşcerelerde uygulanması gereken bakım tedbirleri, işletme sınıfı değişiklikleri, olağanüstü hâsılat etası raporlarının tanzim edilmesi konularında eğitim verdi.

Silvikültürün doğal gençleştirme, yapay gençleştirme, gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı, kozalak verimine yönelik budama, ilk aralama bakımı ve ormanların rehabilitasyonu konularında, İşletme ve Pazarlamanın, ağaç kesme boylama, standardizasyonun, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı. 


Yazdır