Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
10.03.2020
Endüstriyel Odun Üretiminde Standardizasyon Çalıştayı Yapıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “Endüstriyel Odun Üretiminde Standardizasyon” çalıştayı 10.03.2020 tarihinde Orman Fakültesi’nin konferans salonunda yapıldı.

Genel Müdürlüğümüz İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın ve Üretim Şube Müdürü Selami Cilan’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya, Bölge Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nüfer Yavuz, HİDİ Şube Müdürü Canan Yeşil, Bahçeköy İşletme Müdürü Fatih Altunordu, İstanbul İşletme Müdürü Veli Altuntaş, Çatalca İşletme Müdür Yardımcısı Ayça Saral, İşletme Şeflerimiz,  Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri, TSE yetkilileri, Or-Koop başkanı, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği temsilcisi, TORİD ve UAB temsilcisi, Kastamonu Entegre temsilcileri ile öğrenciler katıldılar.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İÜC. Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgay Akbulut;” Bu çalıştayı düzenlemekteki amacımız, endüstriyel odun üretiminde söz sahibi sektörlerin temsilcilerini bir araya getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak,  kendi alanımızda topluma faydalı olabilmek, ülkemizin gelişmesine destek olmaktır; orman ürünlerinin tamamına yakın kısmı OGM tarafından üretilmekte ve piyasaya arz edilmektedir, bu aşamaların tamamında bilim ve tekniğin gereklerinin yerine getirilmesi, zaiyatın en az olması, odun üretiminde en etkin, en verimli metodların uygulanması çok önemlidir, ancak bu şekilde orman ürünlerimizin ülke ekonomisine katkısı arttırılmış olacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü 1950 ‘li yıllardan itibaren üretimde standardizasyon çalışmalarına başlamıştır, üreticiden nihai tüketiciye kadar herkesin bir araya geldiği bu çalıştayda eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaçların düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak asli hedefimizdir” dedi.
Çalıştaya konuşmacı olarak olarak katılan Genel Müdürlüğümüz, İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın;” Orman Genel Müdürlüğümüz 22,6 ha alanda yıllık 1,7 milyar m3 üretim yapmaktadır,  2023 hedefimiz orman alanlarımızın 23,5 hektara yükseltilmesidir, 2020 yılı üretim programına göre 32 milyon m3 dikili damga gerçekleşmemiz olacaktır, endüstriyel odun üretimi 25,6 milyon m3 olarak planlanmıştır, ülkemizin ihtiyacı olan odun hammaddesinin % 81’i OGM tarafından karşılanmaktadır, kalan kısmı özel sektör ve ithalat ile tamamlanmaktadır, orman ürünlerinde ithalatın minimum düzeye indirilmesini hedefledik, bu doğrultuda orman işletme şefliklerimizi bölerek alanlarını küçülttük, 2140 adet şefliğimiz oldu, şeflik sayısını % 50 arttırdık,  alanlarını % 50 azalttık, 1150 mühendisin atamasını yaptık, hayata geçireceğimiz yeni barkod sistemi ile mesahadan ürün teslimine kadar üretim materyalleri izlenebilecektir” dedi.
Üç oturumda gerçekleşen çalıştayın sonuç bildirgesinde, sektörün hammadde ihtiyacının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması, standardizasyonun hassasiyetle ve geniş bir perspektifte yapılması, Orman Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türk Standartları Enstitüsü, Sivil Toplum Örgütleri, Orman Ürünleri Sanayii Kuruluşlarının bir araya gelerek “endüstriyel odun üretimi” aşamalarını gözden geçirmesi ve standartların yeniden düzenlenmesi karara bağlanmıştır.

Yazdır