Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
22.04.2020
Hedefimiz Sağlıklı Ormanlar...

Avrupa Birliği tarafından desteklenen uluslararası (İnterreg - IPA CBC Bulgaria – Turkey)
Projesi kapsamında Bölge Müdürlüğümüz, Kırklareli İşletme Müdürlüğü ve Bulgaristan Orman Bölge Müdürlüğü arasında  “Orman İçin Sağlık” projesi 2019 yılı içerisinde imzalanmıştı.
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinin güneyinde yer alan ve Türkiye sınırında Kırklareli ile komşu olan Burgaz ilinde 2019 Yılı Aralık ayında, Bulgaristan Orman Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde projenin ilk toplantısı yapılmış,  Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ve İşletme Müdürlüğünden projede görevli personelin katıldığı bu toplantıda iki ülke arasında yapılan iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, bu vesile ile ülkeler arası iletişimin gelişmesi ve projenin uluslararası anlamda faydalı olması temenni edilmiştir.
Proje ortağı iki ülke "Orman İçin Sağlık" adlı proje kapsamında,  ibreli orman alanlarında, kabuk böceği populasyonunun dinamiklerini izlemek için gözetleme ağı kurarak bu böcek türleri ile etkin bir şekilde mücadele etmenin yollarını araştırmakta, araştırma sonuçlarına göre kabuk böceklerinin populasyonunu azaltarak ormanların sağlıklı bir yapıya ulaşması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda İşletme Müdürü Önder Terzi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Karakaya, Kırklareli İşletme Şefi Şenel Alayurt ve İşletme Personelimiz tarafından Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki karaçam ormanlarımızda görülen “12 Dişli Çam Kabuk Böceği”  ( Ips sexdentatus ) böceği ile mücadele ve izlem kapsamında 15 adet radyatör tipi feromon tuzağı önceden tespit edilen noktalara asılmıştır. Proje kapsamında zararlı böcekler tuzaklar yardımıyla toplanıp imha edilecek, yararlı böcekler ise yapılacak sık kontroller sayesinde doğaya salınacaktır. Bu sayede kabuk böcekleri konusunda gerekli envanter kayıtları tutularak “Kabuk Böceği Populasyonu İzleyici Gözetleme Ağı” kurulmuş olacaktır.Yazdır