TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü 01.01.2012 yılında kurulmuştur. Başlangıçtan itibaren İşletme Müdürlüğü Merkezi Tekirdağ’ dır.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ İli sınırları içindeki Süleymanpaşa İlçesinde kurulmuştur. Kuzeyinde Kırklareli, doğusunda İstanbul Çatalca ve Silivri İlçeleri, güneyinde Marmara Denizi, batısında ise Edirne İli, Keşan, Havsa ve Uzunköprü İlçeleriyle çevrilidir.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne yaklaşık 140 Km. mesafededir. İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 şeflik vardır. Bunlar; Tekirdağ, Malkara, Şarköy, Çerkezköy, Bahçeköy ve Saray Orman İşletme Şeflikleri ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğidir. Tekirdağ Orman İşletme Şefliği ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza kuruluşu İşletme merkezinde, diğer şefliklerin kuruluş merkezi İlçelerdedir.
İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahası içinde; 11 İlçe37 adet 31. Madde köyü ve 95 adet 32. Madde kapsamında belde (Mahalle) bulunmakta olup toplam 132 adet yerleşim birimi mevcuttur.
 
Topografik Yapısı:  Tekirdağ İşletmesi 27 31 Kuzey Enlemi ve 40 59 Doğu Boylamı arasında yer almaktadır.
Tekirdağ Orman İşletmesinin kuzeyinde Istranca dağlarının Kayın-Meşe karışık ormanlarıyla kaplı kısımları yer alır. Güneye doğru inildikçe arazi dalgalı yayvan tepeli bir şekil alır ve araya geniş tabanlı vadiler girer. Güneyinde ise Çam ormanlarıyla kaplı Koru Dağları yer alır.
Bölge coğrafi ve iklim bakımından Marmara Bölgesi içinde yer alır. Ancak; geniş bir saha olduğundan iç kısımlarda yazları sıcak ve kurak, Karadeniz’e bakan yamaçlar yağışlı ve serin geçer. Kışları iç kısımlar daha soğuk, sahile bakan kısımlar iç kısımlara nazaran ılımandır. Marmara İkliminin genel özelliği; nispeten hafif yaz sıcaklığı, oldukça soğuk kışlar, kar yağışı normal, don daha sıktır. Nispi nem ve bulutluluk daha azdır.
Personel durumu: İşletme Müdürlüğü merkezinde 1 adet İşletme Şefliği, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Süleymanpaşa ilçe merkezinde bulunup, Süleymanpaşa ilçesi merkezi dışında 5 adet, Malkara ilçesinde 1, Saray İlçesinde 2, Çerkezköy İlçesinde 1, Şarköy 1 adet olmak üzere müstakil şeflikler bulunmaktadır.​​​