TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü 01.01.2012 yılında Tekirdağ il sınırlarını kapsayacak şekilde kurulmuştur. İşletme Müdürlüğü Merkezi Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindedir.

Kuzeyinde Kırklareli, doğusunda İstanbul Çatalca ve Silivri İlçeleri, güneyinde Marmara Denizi, batısında ise Edirne İli, Keşan, Havsa ve Uzunköprü İlçeleriyle çevrilidir.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne yaklaşık 140 Km. mesafededir. İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 şeflik vardır. Bunlar; Tekirdağ, Ganoslar, Malkara, Kuştepe, Şarköy, Helvatepe, Çerkezköy, Bahçeköy, Saray ve Laladere Orman İşletme Şeflikleri ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve Kadastro Mülkiyet Şefliğidir. Tekirdağ, Ganoslar Orman İşletme Şeflikleri ile Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve Kadastro Mülkiyet Şefliği kuruluşları İşletme merkezinde, Malkara ve Kuştepe Şeflikleri Malkara ilçesinde, Şarköy ve Helvatepe Şeflikleri Şarköy ilçesinde, Saray,Laladere,Bahçeköy Şeflikleri Saray ilçesinde, Çerkezköy Şefliği Çerkezköy ilçesindedir.

İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahası içinde; 11 İlçe, 42 adet 31. Madde köyü ve 102 adet 32. Madde kapsamında mahalle bulunmakta olup toplam 259 adet yerleşim birimi mevcuttur.​

 

Topografik Yapısı:  Tekirdağ İşletmesi 26˚ 43’- 28˚ 08’ doğu boylamları, 40˚ 36’- 41˚ 31’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kıyı uzunluğu Marmara Denizi’ne 133 km, Karadeniz’e ise 2,5 km olmak üzere toplam 135,5 km’dir.

İlin önemli yükseltisini oluşturan Tekir Dağları, Kumbağ’dan başlayarak Gelibolu istikametinde bir sıradağ halinde uzanmaktadır. Dağların 60 km boyunca en yüksek yeri Ganos’tur. Ganos’un yüksekliği 945 metredir. Meşe-gürgen karışık ormanlarıyla kaplı  Ganoslar ile çoğu ağaçlandırma yoluyla gelmiş çam ormanları Malkara’nın batısından Koru dağlarına kadar uzanır. İlin doğu kesimi daha az yüksek olmakla birlikte, Kayın-Meşe karışık ormanlarıyla kaplı Istırancalar Çerkezköy’den başlar ve kuzeye doğru gittikçe yükselir. İç kısımlarda da akarsuları ve geniş tabanlı vadilerini kaplayan bereketli ovaları mevcuttur.

Marmara Denizi kıyılarında genel olarak Akdeniz iklimi egemendir. Ancak Akdeniz Bölgesi kıyılarından farklı olarak sahil kesiminde kışın kar yağışı görülebilmektedir. İlin iç kesimlerinde ise yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği karasal iklim hâkimdir. 

Personel durumu: Orman İşletme Müdürlüğünde; 1 adet İşletme Müdürü, 2 adet İşletme Müdür Yardımcısı, 10 adet İşletme Şefi, 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefi, 5 adet Mühendis, 1 adet Sayman, 2 adet Avukat, 2 adet Tekniker, 21 adet Orman Muhafaza Memuru, 19 adet Memur ve 17’si daimi 34’ü mevsimlik olmak üzere 51 adet İşçi görev yapmaktadır. 

tekirdagharita.jpg