Erdem Engin KARAŞ
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü